RESTAURANTS

TaluiTamtawan Travel Guide & Review

เที่ยวสนุก กินอร่อย พักสบาย ตะลุยตามตะวัน : www.TaluiTamtawan.Com

BLACK PEPPER

BLACK PEPPER Restaurant, Dutch Hospital, Columbo, Sri Lanka යනු ලොව පුරා ජනප්රියත්වයන් දෙකකට හිමිකම් කියන විශිෂ්ටතම අවන්හලක් වන අතර විශේෂයෙන් ලෝකය පුරා ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් පවතින ගම්මිරිස් සහ කකුළුවන්. Photo Album : https://goo.gl/GTCQUS Address : No. 62/6, Dutch Hospital Square, Chatham Street, Colombo 01 Website : www.blackpeppercolombo.lk Tel : +94 11 2 320544 Email : res@blackpeppercolombo.lk Open : 11:00 AM […]

Kai Yang Khao Suan Kwang Hatyai

Kai Yang Khao Suan Kwang Hatyai : ส้มตำไก่บ้านย่างเขาสวนกวาง หน้าสวนสาธารณะ หาดใหญ่ เจ้าเก่าร้านใหม่ Location : ส้มตำ ไ่ก่บ้านย่างเขาสวนกวาง หาดใหญ่  236 ถ.กาจนวนิช ตรงข้ามสวนสาธารณะหาดใหญ่ ก่อนถึงไฟแดง Tel : 0624519646 Google Map : https://goo.gl/maps/Ui3vUrMjpHp

Wagamama Asian Restaurants York

Wagamama Asian food Restaurant in York Talk with us ! Wagamama Address : 77-81 Goodramgate, City Centre, York YO1 7LS, United Kingdom Hours : Open today · 11AM–11PM Phone : +44 1904 610888 Website : wagamama.com Address : 77-81 Goodramgate, City Centre, York YO1 7LS, UK Google Map : https://goo.gl/maps/gHAoYiVuH6y Click :: UK DREAM DESTINATIONS […]

Ministry Of Crab

Ministry of Crab, Colombo, Sri Lanka : Presented by The Passion of Life TaluiTamtawan ! Click for More photo Gallery & Surprise trip to Sri Lanka කකුළුවන්, කොළඹ, ශ්රී ලංකාව අමාත්යාංශය Ministry of Crab : Old Dutch Hospital, Colombo อาคารเก่าปรับปรุงใหม่ เป็น Center Point of Colombo ครับ Location : No 04, Old Dutch Hospital, Colombo 01 Google Map : […]

Relax Bar & Restaurant

Relax Bar & Restaurant, Hatyai, Thailand : ร้านอาหารเล็กๆ มาจากความตั้งใจอย่างยิ่งของคุณอ้อม บรรยากาศเป็นกันเอง ที่นี่ ถนน 30 เมตร หาดใหญ่ โซน โรงพบาบาลราษฎร์ยินดี ตะลุยตามตะวัน แนะนำให้เพื่อนๆ มาลองชิมกันดูนะครับ Location : ชั้น 1 อาคารโรงแรม ซากุระ บัดเจท ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Address : 87, Rajyindee Rd, Hat Yai, Songkhla 90110 TH. Google Map : https://goo.gl/maps/mQrDBPJG8DF2 Fanpage & Check in : https://goo.gl/y8iLdP Call : 0937574445   […]

Richy Trang

  TaluiTamtawan Food & Beverage Reviews : Richy Trang ตะลุยตามตะวัน เรนเจอร์ สไตส์ ตามหา ริชชี่ ตรัง ริชชี ตรัง เป็นร้านอาหารสวย จากการตกแต่งใหม่ สไตส์ ครอบครัว สว่างๆ บรรยากาศดี พร้อม อาหาร เครื่องดื่ม เค้ก อร่อยมาก บริการเยี่ยม จิดชื่นบาน กับความสดชื่น ของ มะนาวบ้วยโซดา เพื่อสุขภาพที่ดี พร้อมเดินทางท่องโลก กับ ตะลุยตามตะวัน แฟนคลับ ตะลุยตามตะวัน เที่ยวเมืองตรัง กินอาหารอร่อย ที่ ริชชี่  รับ ส่วนลด 10 % discount เปิดคลิปให้ บริกรชม ครับ เป็นที่น่าเสียดายกล้อง Nikon อยู่ที่โรงแรม ร้านสวยๆ น่าจะได้เก็บภาพมาฝากกันมากกว่านี้ครับ ไม่เป็นไร […]

Tastes the “PADDINGTON Steak & Desserts”

TaluiTamtawan Tastes the “PADDINGTON Steak & Desserts”,Hatyai, Thailand. Facebook Mobile Live I : Click Facebook Mobile Live II : Click Youtube : https://youtu.be/K8GYgQ_8Uek Photo Gallery : https://goo.gl/ssFLp1 Google Map : https://goo.gl/maps/dRicZfk4byB2 ความคิดเห็น ตะลุยตามตะวัน : 1. เปิดคลิป https://youtu.be/K8GYgQ_8Uek ให้ คุณน้อง บริกรชม น้องก่อน สั่งอาหาร นะครับ Caution : Open clip Youtube : https://youtu.be/K8GYgQ_8Uek show staff before ordering it, Because, Khun Faai […]

Ladda Restaurant

TaluiTamtawan’s live broadcast : ร้านอาหารลัดดา อร่อยแน่นอน ปูม้าดองแซ่บเว่อร์ ร้านลัดดา เป็น ร้านอาหารไทย เก่าแก่ ในสงขลา อีกร้านหนึ่ง ซึ่ง ไม่ใช่ร้านแฟชั่น ถนนวิเชียรชม ติดวัดแหลมทราย สงขลา ร้านลัดดา, เมนูเด่น, ปูดอง, ปูไข่ดอง, แกงส้ม, หมูสะเต๊ะ, ข้าวผัดปู, มะม่วงเบาแช่อิ่ม, มะม่วงแช่อิ่ม, ใหม่ล่าสุด ปูไข่ดองชุดพร้อมยำ, ปลาทูต้ม,ปลาทูต้มอ้อย, ปลาหมอหยองทอด, น้ำมังคุด, ปลากระบอกทอดกระเทียม Tel : 081 409 3444 , 0-7431-3111 , 0-7431-4850 Address : 1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 Google Map : https://goo.gl/maps/YoFPUrkvQDS2 GPS […]

Burger & Lobster

Burger & Lobster :  burgers and seafood Cuisine. Specialties : Serves breakfast, lunch, dinner and drinks Opening Times : – Mon-Thurs: 12:00 – 22:30 – Fri- Sat: 12:00 – 23:00 – Sun: 12:00 – 22:00 Telephone : 0207 495 8514 Location : 26 Binney Street, London, W1K 5BN London Google Map : https://goo.gl/maps/dprQQ12Zpn22

The Salita Tea House & Homemade Pastries

The Salita Tea House & Homemade Pastries, Hatyai, Thailand. ร้านอาหารเล็กๆ บริการน่ารัก สบายใจ หาดใหญ่ ครั้งแรก เห็นร้านทางเฟส ขับรถสำรวจช่วงกลางคืน ร้านปิดแล้ว ต่อมา..จึงมาลองชิมอาหาร ตามด้วย กาแฟชุด สนุกดี ชมคลิปได้ครับ ในส่วนของส่วน เค็ก เบเกอรี่ สั่งจากฝรั่งเศส วันนี้หมด ไม่เป็นไร ไว้ไปลองชิมกันใหม่ครับ เหมาะสำหรับ คู่รัก หนุ่มสาว มาเป็นคู่ นั่งพักผ่อน คุยเบาๆ เคล้าเสียงเพลงนิดๆ ชิวๆ กินอาหารอร่อยๆ ก็สบายดี นะครับ คุณน้องบริกร บริการด้วยรอยยิ้มพิมใจ ตะลุยตามตะวัน ประทับใจ จึง ชวนพี่ๆ  มาพบปะ รับประทานอาหารค่ำ กัน ครับ ทุกคน สรุปว่า อร่อย ทุกอย่าง เสียอย่างเดียวอาหารออกช้า เข้าใจว่า […]