ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
1.Choose your Specified dates & Period : กำหนดระยะเวลาเดินทางและวันเดินทาง 
2.Choose your destination : การเลือกสถานที่ ที่อยากจะไปเที่ยวยุโรป มีทั้งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูเขา ทะเลสาบ โบสถ์ วิหาร แม่น้ำ แหล่งช็อปปิ้ง
ก่อนอื่นเรามา ดูแผนที่ Google Map ว่าจะวางแผนเดินทางอย่างไร กับ เมือง ที่เราอยากไปเที่ยว ใน ยุโรป ในส่วนของ ตะลุยตามตะวัน เมื่อดูแผนที่แล้ว ศึกษา เที่ยวบิน ว่ามี Fright ตรงไปยังเมืองไหน ที่อยากจะไปเที่ยวบ้าง ก็สรุปได้ดังนี้คือ เลือกที่จะบินไปลง Zurich Swiss ต่อเครื่องไป -> Budapest Hungary จากนั้น จะนั่งรถไฟย้อนกลับมา Zurich Swiss เส้นทางที่วางแผนไว้จะได้เที่ยวที่ Budapest Hungary -> Hallstatt Austria -> Innsbruck, Luzern, Interlaken, Jungfrau Top of Europe, Brienzersee Lake, Raine Falls, in Swiss.
3.Ensure your passport is current : ตรวจดูวันหมดอายุพาสปอส จะต้องไปทำใหม่ หรือไม่
4.Bank Statement : ขอใบรับรองบัญชีเงินฝาก สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ เสีย ค่าธรรมเนียม ขอเอกสาร 6 เดือน 100 บาท เกิน 6 เดือน 200 บาท ส่วน ธนาคารอื่น สอบถามเองนะครับ
5.Book your Flight : เลือกสถานที่จากข้อ 1 ได้แล้ว ที่นี้การจองตั๋วเครื่องบิน จะเลือกสายการบินไหน ขึ้นอยู่กับ เมือง ที่จะไปและ เวลาการเดินทาง ที่สะดวก ครับ
6.Get Travel Insurance : ซื้อประกันการเดินทางท่องเที่ยว (วงเงินประกันภัย 2 ล้านบาท)
7.Book your hotel room : จองที่พัก ผ่านเว็บต่างๆ เช่น Hotels.com, Agoda.com , หรือเว็บ โรงแรมนั้นๆ ขอแนะนำ Hotels.com เพราะ Booking ไว้ไปจ่ายเงินทีหลังตอนเข้าพักจริง ครับ ส่วนเว็บจองโรงแรมอื่นๆ ส่วนมากให้ชำระเงินเลย บางเว็บ อย่างเช่น Trip Advisor มีให้ชำระบางส่วนด้วย เลือกได้หลากหลายเว็บจองโรงแรม ที่พักครับ ส่วน โรงแรมในยุโรป แบบมีห้องน้ำ ในตัวค่อยข้างแพง แบบห้องน้ำรวมก็ถูกลงมาหน่อย ที่ถูกส่วนมากห้องเล็กมากครับ
8.Book your raillway tickets : จองตั๋วรถไฟ ถ้าเดินทางข้ามประเทศหลายประเทศในกลุ่มยุโรป แนะนำให้เลือก First Class สามารถจองกับ เอเจนซี่ ในกรุงเทพฯ ได้ หรือ จองกับเว็บ ของ รถไฟโดยตรง
9.Visa : หลังจากนั้น ต้องไปขอวีซ่าด้วยตนเอง ตะลุยตามตะวันเลือกที่จะไปขอวีซ่าที่ สถานทูตฮังการี่ เนื่องจาก การขอวิซ่าเดินทางท่องเที่ยว ยุโรป ในกลุ่มประเทศ Schengen สามารถขอที่เดียวเดินทางได้ ในกลุ่มประเทศ Schengen ในยุโรป ในเวลา ที่กำหนด การขอวีซ่าฮังการี ไปด้วยตัวเองเอง ที่ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฮังการี ประจำประเทศไทย ฝ่ายวีซ่า ตั้งอยู่ที่ โอ๊คทาวเวอร์ อาคาร C เพรสซิเด็นพาร์ค คอนโดมิเนียม สุขุมวิท ซอย 24 คลองเตย กรุงเทพฯ การเดินทาง ที่สะดวก โดยรถไฟฟ้า ลงสถานี พร้อมพงษ์ (BTS ขาออก ลงทางเดินฝั่งขวานะครับ) แล้วเดินเข้าซอย สุขุมวิท 24 ประมาณ 15 นาที ( เพรสซิเด็นพาร์ค คอนโดมิเนียม อยู่ตรงข้าม Starbuck สวยๆ ครับ) เปิดทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ไม่ต้องไปก่อนเวลานะครับ เพราะถ้าไม่ถึงเวลา เข้าไม่ได้ครับ เมื่อไปถึง ด้านหน้า เพรสซิเด็นพาร์ค คอนโดมิเนียม
 • แจ้งพนักงานหน้าอาคาร เพรสซิเด็นพาร์ค แลกบัตร
 • เดินเข้าไปด้านใน ขึ้นอาคาร C ลงชื่อที่เคาเตอร์
 • นั่งรอ
 • จะมีเจ้าหน้าที่สถานฑูตฮังการี ลงมารับ ขึ้นลิฟล์ไปกับเขา
 • ยื่นเอกสาร และเงินสด 60 ยูโร
 • รอตรวจสอบ
 • รับใบนัดมารับ พาสปอส ที่ประทับ วีซ่าเรียบร้อยแล้ว สามารถรับได้ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00-14.00 น.
10.Travel bag : จัดกระเป๋าเดินทางเตรียมเฉพาะอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นเพื่อควบคุมน้ำหนัก กระเป๋าครับ
11.Let's go Journey Europe with TaluiTamtawan Click> www.taluitamtawan.com/journey/Europe/
 
ลิ้งข้อมูลท่องเที่ยว เที่ยวยุโรป ด้วยตนเอง ที่ควรทราบ
เตรียมตัวขอวีซ่า ฮังการี : หนังสือเดินทางประเภทบุคคลธรรมดา วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น
 • จดหมายรับรองจากสถานศึกษาหรือนายจ้าง / หนังสือรับรองบริษัท
 • จดหมายรับรองการเงินฉบับจริงออกโดยธนาคาร / สถาบันการเงิน หรือสมุดบัญชีเงินฝากฉบับจริงพร้อมสำเนา
 • หลักฐานการสำรองที่พักตลอดการเดินทางในกลุ่มประเทศ Schengen หรือเอกสารเชิญฉบับจริงจากเจ้าบ้าน (megh?v?lev?l) สามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ Bel?gyminiszt?rium Bev?ndorl?si ?s ?llampolg?rs?gi Hivatal 117 Budapest, Budafoki u. 60 Tel: (36) 1 463 9100
 • หลักฐานการสำรองที่นั่งเที่ยวบินไปกลับ (airline booking)
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปหลังจากเดินทางออกจากฮังการีแล้ว
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
 • หลักฐานประกันภัยการเดินทาง (วงเงินประกันภัย 2 ล้านบาท)
 • กรอกแบบฟอร์ม Application for Schengen Visa พร้อมติดรูปถ่ายปัจจุบันสี 1 ใบ ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว เน้นใบหน้าชัดเจน เหมือนรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง
 • วีซ่าธุรกิจหรือวีซ่าเพื่อเข้าร่วมประชุม / สัมมนา เพิ่ม.. จดหมายเชิญฉบับจริงจากบริษัท / องค์กรในฮังการี
 • ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าระยะสั้นทุกประเภท (ไม่เกิน 90 วัน) 60 ยูโร (เตรียมเงินสดสกุลยูโรเท่านั้น)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ถือหนังสือเดินทางของตนเองไม่เสียค่าธรรมเนียม เด็กอายุ 6-12 ปี ค่าธรรมเนียม 35 ยูโร
 • หนังสือเดินทางราชการ,นักการทูต ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นขอวีซ่า สามารถพำนักอยู่ในฮังการีได้ไม่เกิน 90 วัน
 • ยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง ยกเว้นในกรณีที่เดินทางเป็นหมู่คณะกับบริษัทนำเที่ยว
สถานที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตฮังการี กรุงเทพฯ
 • อาคาร เอ โอ๊คทาวเวอร์ เพรสซิเด็นพาร์ค คอนโดมิเนียม 99 สุขุมวิท ซอย 24 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:00-14:00 น.
 • แผนกกงสุล
  อาคาร ซี โอ๊คทาวเวอร์ เพรสซิเด็นพาร์ค คอนโดมิเนียม 99 สุขุมวิท ซอย 24 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ พุธ และ ศุกร์ 09:00-12:00 น.
 • โทรศัพท์ จากต่างประเทศ : +66-2-661-1150~52, 1155 , โทรสาร จากต่างประเทศ : +66-2-661-1153
  กรณีฉุกเฉิน จากต่างประเทศ : +66-1-875-4610
 • โทรศัพท์ ในประเทศไทย: 02-661-1150~52, 1155, โทรสาร ในประเทศไทย: 02-661-1153
  กรณีฉุกเฉิน ในประเทศไทย: (0)-81-875-4610
 • E-mail: mission.bgk@kum.gov.hu
 • Website: www.mfa.gov.hu/emb/bangkok
หน้าแรก
Journey Around The World
TaluiTamtawan in Thailand
Food & Beverage
Thai Food & Beverage
Resort & Spa
Package Tour
Contact TaluiTamtawan Team
Hot Links
Bookmark and Share
TaluiTamtawan on Youtube TaluiTamtawan on Google+ TaluiTamtawan on flickr TaluiTamtawan on Twitter TaluiTamtawan on Picasa